قدردانی-شهردار-مشهد-از-عملکرد-قرارگاه-خاتم-در-پروژه-خط-2-قطار-شهری-بهره-برداری-از-نزدیک-ترین-خط-مترو-به-حرم-رضوی

از brooz24، به روز 24
پرش به: ناوبری، جستجو

- قدردانی-شهردار-مشهد-از-عملکرد-قرارگاه-خاتم-در-پروژه-خط-2-قطار-شهری-بهره-برداری-از-نزدیک-ترین-خط-مترو-به-حرم-رضوی.

...[ويرايش]

( قدردانی-شهردار-مشهد-از-عملکرد-قرارگاه-خاتم-در-پروژه-خط-2-قطار-شهری-بهره-برداری-از-نزدیک-ترین-خط-مترو-به-حرم-رضوی ) [ قدردانی-شهردار-مشهد-از-عملکرد-قرارگاه-خاتم-در-پروژه-خط-2-قطار-شهری-بهره-برداری-از-نزدیک-ترین-خط-مترو-به-حرم-رضوی ]